LT EN

Video

 

  

               Dokumentiniai filmai 

               Televizijos produkcija 

               Videoreklama                                                              

 

 

         Premjera

       Dokumentinis filmas "Nemuno deltos balsai" apie unikali Nemuno delt ir Rusns salos gyventojus 

     

                  "Nemuno deltos balsai"

                      

           irti film ...                                                                 Improvizuotoje "kino salje" pristatytas naujas filmas.

 

      Paskutin rugsjo šeštadien Rusns salos bei vis Nemuno deltos padang šventiškai ir vasariškai nušviet saul. Gamta

palankiai stebjo  K. Banio etnografinje sodyboje - muziejuje besiburiuojanius dviraiais atvykusius šilutiškius, Rusns bendruomens narius, sveius iš toliau ir net iš Vokietijos bei kito usienio.

      ia , šiltoje šeimyninje atmosferoje, vyko asociacijos "Nemuno deltos namai" tarptautinio projekto "Gamtosauga - regionins pltros pagrindas" baigiamasis renginys.

     Etnografins sodybos darinje improvizuotoje "kino salje" pristatytas asociacijos "Nemuno deltos namai" usakymu sukurtas dokumentinis filmas "Nemuno deltos balsai".

    Ši eilui ir filmo autorius dkingas visiems renginio ir filmo premjeros dalyviams u plojimus ir puikius , šiltus atsiliepimus,

krybins skms palinkjimus.

Štai keletas mano ufiksuot švents akimirk ...

 

                                    

 

                                               

                                                                                        

              Juozas Maonas

           reisierius, kinooperatorius                                                                              

   

  Dok. Filmas   Pirmieji lietuviai Teksase

 

     Marinistini televizijos laid „Jros spalvos" krj Juoz Maon urnalistiniai keliai 2004 -aisiais buvo nuved netgi JAV   Teksaso valstij, kur emigravo pirmieji lietuviai - iš Maosios Lietuvos.

    Paymint Lietuvos vardo paminjimo tkstantmet Maosios Lietuvos istorijos muziejuje atidaryta paroda "Pirmieji lietuviai Teksase". Projekt sudaro trys dalys:  paroda, katalogas  ir  videofilmas.

     Dokumentin film apie lietuvinink emigracija pristat filmo autorius, reisierius ir operatorius Juozas Maonas.

     Pirmosios inios apie pamario krašto gyventoj emigracij Teksaso valstij Amerikos lietuvi spaudoje pasirod prieš ger dešimtmet. Iki tol retas kuris inojo, kad pirmieji lietuviai emigrantai buvo ne iš Didiosios, bet iš Maosios Lietuvos.

     Kodl pirmieji lietuviai nuo Baltijos jros, pasuk tolimj Amerik apsigyveno prerij krašte? Prieasi daug - pagrindin, kad smltame Pamario krašte trko derling emi ir tai privert mones kitur ieškoti laims.

     Emigrantai iš Europos, po dviej ir daugiau mnesi kelions per Atlanto vandenyn, atplaukdavo buriniais laivais Naujojo Orleano ar Galvestono uostus. Po to maesniais burlaiviais vykdavo toliau vakarus iki naujai vokiei kurto Indianola uosto. Taip jie išvengdavo upi, tekani Meksikos lank, kuriose nebuvo nei tilt, nei kelt.

Pasiek Indianola uost, atvykliai keliaudavo paskirties viet daugiausia psiomis, brisdami per pelkes, sraunias upes, bandydami išvengti susirmim su vietos gyventojais - karingaisiais Kamani geni indnais. Tai buvo itin varginanios ir pavojingos kelions.

Emigrant iš Maosios Lietuvos kelius per trejet dešimtmei kruopštaus ir atkaklaus darbo išanalizavo Petsy Hand. Jos namuose danai susirenka pirmj lietuvi emigrant palikuonys kuriems ji padjo suinoti savo gimini kilm. Pirmosios emigrant bangos JAV Teksaso valstij tyrintojos Petsy Hand gimin kilusi iš Pamario krašto dabartiniame Šiluts rajone.

Dauguma lietuvinink buvo šviess ir raštingi mons. Jie ne tik skait iš nam atsivetas knygas, bet ir gaudavo lietuviškus laikrašius iš Maosios Lietuvos.

     Apie tai, kaip vienos šeimos istorijos tyrimai peraugo kit Teksaso lietuvišk šeim protvi paieškas pasakoja šis 2009 metais sukurtas reisieriaus Juozo Maono dokumentinis filmas „Pirmieji lietuviai Teksase".

 

Vidmantas Matutis

urnalistas

 
"MARINUSMEDIA" 2012 Foto ir video kursai, filmavimas, taikomoji fotografija,TV reklama, dokumentiniai filmai, buriavimas